Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu

„Vrchovina – priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu“ je nezávislým, dobrovoľným občianskym združením pôsobiacim v okrese Stará Ľubovňa na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Poslanie a ciele združenia:
1. Uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia na Slovensku, predovšetkým z oblasti svojho sídla. Spracovanie a rozvíjanie ľudového umenia iných oblastí Slovenska sa pritom nevylučuje.
2. Šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách.
3. Metodicky pôsobiť a vytvárať odborné a organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich na rozvoj miestnej kultúry.
4. Organizovať kultúrne, športové a spoločensko-súťažné programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti.
5. Vydávať neperiodické publikácie, audio a video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
6. Združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby.
7. Spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
Svoje ciele plné predovšetkým podporou a riadením Folklórneho súboru Vrchovina.

Adresa: Okružná 76, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
42226104
IČ DPH:
2023009263
Kontakt:
Mgr. Františka Marcinová 
fs.vrchovina@gmail.com 
Web:
http://www.fsvrchovina.he.sk 
Mobil:
0918148840