Popradsko-Kežmarsko-Ľubovniansko

Reklamný týždenník distribuovaný do schránok. Sieť novín po celom Slovensku, sa rozšírila v okr. Stará Ľubovňa(+30 obci). ..a vedia o Vás všetci... Na cene sa vždy dá dohodnúť!!
Ďalej ponúkame:WEB stránky
reklamu na WEBE
vizitky od 1 SK!(b DPH)
plagáty,bloky,rôzne iné propagačné materiály
inzeráty akehokoľvek druhu
Tlač:

A0,A1,A2,A4,A5,A6,A7 a iné rozmery jednostranne aj obojstranne
Vizitky
Katalógy
Kalendáriky
Samolepky
Pohľadnice
Katalógy
DL formáty
Mapy
Plagáty
Igelitky
Externé PVC materiály, externé samolepky
Jedálne lístky
Časopisy
Pozvánky
Hlavičkové papiere
Bloky.....

Adresa: Jarmočná 1 (oproti Bille), 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Ing. Marek Sokol 
lubovniansko@regionpress.sk 
Web:
http://www.regionpress.sk 
Telefón:
0907779012 
Mobil:
0907779012