RR - ateliér , Ing. arch. Radoslav Repka

ARCHITEKTÚRA & DESING
Spracovanie architektonickej štúdie interiéru a exteriéru
VIZUALIZÁCIE
Farebné a materiálové riešenia
Zapracovanie 3D objektu do fotografií
PROJEKTOVANIE STAVIEB A INTERIÉROV
Spracovanie projektovej dokumentácie pre:
- územné rozhodnutie
- stavebné povolenie
- projekt realizácie stavby
INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ
Vykonávanie autorského a odborného dozoru nad stavbou

Adresa: Farbiarska 21 , 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Ing. arch. Radoslav Repka 
r.repka@centrum.sk 
Web:
http://www.rrepka.szm.sk 
Telefón:
Tel. : 00421/ 52/ 4326 944 
Mobil:
Mobil : 0905 317 833 

Partneri

Partnerské mestá