DRAGANNA - reklamná agentúra

DRAGANNA - reklamná agentúra

grafická úprava a tlač plagátov, letákov, pozvánok, vizitiek, diplomov,....
potlač na rôzne druhy materiálu - textil, keramika, PVC, kov, drevo,...
potlač reklamných predmetov
veľkoplošná digitálna tlač - papier( bilbordy, bigbordy), fotografický papier, PVC fólia, maliarske plátno, vlajkovina
polepy motorových vozidiel
vydavateľská činnosť - brožúry, katalógy, kalendáre,...
reklamné a marketingové služby
výstavníctvo
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

Adresa: Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, 06401 Stará Ľubovňa

Mobil:
+421 949 146 976, +421 905 775 378