MEDIA COELI ®

MEDIA COELI ®

Know-how : tvorba a implementácia: štúdia uskutočniteľnosti, podnikateľský plán, …
Služby pre obce a mestá: PHSR, KRIS, Program rozvoja bývania, ...
Financovanie: dotácie, eurofondy, granty : vypracovanie žiadosti a implementácia. Kompletné financovanie investícií: projektové financovanie.
Sprostredkovanie: firmy, obchodné podiely, kompletné realitné služby.

Informácie: MEDIA COELI ®, Pekárska 11, 917 01 Trnava, Slovakia, info@mediacoeli.sk, 00421911907188, English, French, German: 00421904807188

Adresa: Pekárska 11, 06401 Trnava

IČO:
37570765
Kontakt:
Milena Mrvová 
info@mediacoeli.sk 
Web:
http://www.mediacoeli.sk 
Telefón:
00421911907188 
Mobil:
00421911907188