SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o.

Poskytujeme komplexný servis v oblasti zakladania a správy spoločností. Zakladáme spoločnosti s ručením obmedzeným,akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá,komanditné spoločnosti. Realizujeme akékoľvek zmeny v spoločnostiach. Poskytujeme vedenie účtovníctva,sídlo pre spoločnosti.

Adresa: Továrenská 43, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
44 692 846
Kontakt:
Marián Baran 
info@spolocnostinakluc.sk 
Web:
http://www.spolocnostinakluc.sk 
Telefón:
0908 801 398 
Mobil:
0908 801 398 
Fax
052 4326126