ŠIAS spol. s r.o.

Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
- Zabezpečujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť podľa indikácie vášho praktického alebo odborného lekára. /služba je plne hradená vašou zdravotnou poisťovňou/
- Zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivost detí a dospelých. /službu si klient hradí samostatne/.

Adresa: Levočská 1, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Mgr. Eva Polančíková 
e_polancikova@centrum.sk 
Telefón:
052/ 46 85 816 
Mobil:
0915937631