VLM Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu podľa zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti strážnej služby.

Adresa: Mierová 76, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Ing. Václav Homišan, Ladislav Varga 
vlm@vlmslovakia.sk 
Web:
http://www.vlmslovakia.sk 
Telefón:
052/43 122 14,052/43 215 98,052/43 224 30 
Mobil:
0907 663 717,0907 163 121,0905 520 597 

Partneri

Partnerské mestá