Jozef Demura - GEODÉZIA A-D

Geodetické práce:
-vyhotovovanie Geometrických plánov
-vytyčovanie pozemkov
-zameriavanie inžinierských sieti
-polohopisné a výškopisné plány
-predrealizačné a porealizačné merania

Adresa: Nám. gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Jozef Demura 
demura@geodeziaad.sk 
Web:
http://www.geodeziaad.sk 
Skype:
geodeziaad
Telefón:
0903 328 465