Elektromobilita Mesto Stará Ľubovňa

2.4.2020

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy Materskej školy na Vsetínskej ul. využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


2.4.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy Za vodou využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


2.4.2020

Revitalizácia sadovníckych úprav na Námestí gen. Štefánika

Cieľom projektu je revitalizácia sadovníckych úprav na Námestí gen. Štefánika, ktorá zahŕňa komplexnú revitalizáciu zelenej infraštruktúry a prvkov technického charakteru sústredných po oboch stranách budovy Okresného úradu a priľahlého parkoviska. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.10.2019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 28.06.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
31.3.2020

Rekonštrukcia futbalových šatní – Stará Ľubovňa – I. etapa

Realizované v rámci projektu "Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa", na základe schválenej záväznej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“