Samospráva

DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA (ZRIAĎOVATEĽA) V RADÁCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

- Základná škola, Komenského 6
Grich František, Mgr.
Knapík Milan, JUDr.
Mikulík Dalibor, PhDr.
Žiak Rudolf, Mgr.

- Základná škola, Levočská 6
Dic Michal, Mgr.
Gurega Pavol, Ing.
Jeleň Pavel
Kollárová Eva, PaedDr.

- Základná škola, Za vodou 14
Dušeková Monika, Mgr.
Hrebik Peter, Mgr.
Lampart Filip, Mgr.
Satkeová Klaudia, PaedDr.

- Základná škola, Podsadek 140
Benková Marta, MUDr.
Kundľová Bibiana, Mgr.
Orlovský František, MUDr.

- Materská škola, Vsetínska 36
Sokol Peter, Ing.
Mikulík Dalibor, PhDr.
Solár Aleš, Ing.
Stašák Rastislav, JUDr.

- Materská škola, Tatranská 21
Gaborčáková Soňa, Mgr.
Jaržembovský Valent, RNDr.
Lazorčáková Anna, PhDr.
Lukáčová Anna, Mgr.

- Centrum voľného času, Farbiarska 7
Boďo Patrik
Joštiak Štefan, PaedDr.
Lazorčáková Anna, PhDr.

- Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9
Hrebik Peter, Mgr.
Joštiak Štefan, PaedDr.
Lukáčová Anna, Mgr.
Žiak Rudolf, Mgr.

- Mestská školská rada Stará Ľubovňa
Orlovský František, MUDr.
Satkeová Klaudia, PaedDr.

Partneri

Partnerské mestá