Samospráva

Beh za zdravé mesto

 

 

Prijímateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Názov projektu: Beh za zdravé mesto

Výška poskytnutej dotácie: 1 350 €

Spolufinancovanie Mesta: min. 20% z poskytnutej dotácie

 

Beh za zdravé mesto patrí k jedným z najvýznamnejších športových podujatí samosprávy. Hlavnou myšlienkou podujatia je poukázať na potrebu pohybových aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú zdravie obyvateľov mesta. Vzhľadom na to, že počet účastníkov tohto športového podujatia každým rokom stúpa, zvyšuje sa potreba kvalitatívnej úrovne jeho organizácie. Tá bude zabezpečená vďaka prostriedkom poskytnutých v rámci dotácie, ktoré budú použité na zakúpenie potrebného vybavavenia na zabezpečenie lepšej propagácie ako je banner umiestnený na pódiu na Nám. gen. Štefánika, kde sa podujatie uskutočňuje, taktiež pneumatických stĺpov označujúcich cieľ a štart trasy i tričiek (polokošieľ) pre rozhodcov a organizátorov podujatia. 

 

„Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja."

Partneri

Partnerské mestá