VZN č. 62 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Stará Ľubovňa

15. december 2017

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá