Oznam o prerušení distribúcie elektriny 29.5. - 5. 6.2017

19. máj 2017

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude v najbližších dňoch prerušená dodávka elektriny podľa nasledujúceho rozpisu:

29.5.2017 od 7.20 - 18.00 h
ul. Okružná, č. 2, 4, 14, Obrancov mieru 22

30.5.2017 od 7.20 - 17.00 h
Nám sv. Mikuláša 2

31.5.2017 od 7.20 - 18.30 h
ul. 1. mája párne č. 2 - 12

5.6.2017 od 7.30 - 17.00 h
ul. 17. novembra nepárne č. 13 - 23

Ďakujeme za pochopenie.


Informácie o odstávkach elektriny, vody a iné oznamy, pozvánky a reklamy môžete dostávať formou SMS alebo e-mailom. Stačí sa bezplatne zaregistrovať na stránke Mesta Stará Ľubovňa alebo osobne na MsÚ.

Partneri

Partnerské mestá