Pozvánka na zasadnutie MsZ

13. september 2017

Primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko

z v o l á v a

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni,

ktoré sa uskutoční

21.09.2017 o 10.00 h

vo veľkej zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni.

 

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá