OZNAM: Vypaľovanie trávy - To nikdy nerob!

13. marec 2017

Pamätajte na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa par. 8 písm. a) a par. 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

Partneri

Partnerské mestá