Deň učiteľov 2017

29. marec 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 2017 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni konala slávnosť, počas ktorej primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko prijal pedagógov ľubovnianskych škôl a poďakoval im za ich oddanosť a trpezlivosť pri vzdelávaní a výchove budúcich generácií. Po slávnostnom obrade sa pedagógovia presunuli do Domu kultúry v Starej Ľubovni, kde bol pre nich pripravený hudobný darček v podobe koncertu jazzového speváka Petra Lipu a kapely AMC Trio.

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Stará Ľubovňa sa primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko pri príležitosti Dňa učiteľov rozhodol udeliť ocenenie pedagogickým pracovníkom:

MATERSKÉ ŠKOLY
Magdaléna Petriľáková
, MŠ, Vsetínska ul.
Mária Kolodzejová, MŠ, Vsetínska ul.
Mária Vilková, MŠ, Tatranská ul.
Ing. Alena Želonková, MŠ, Tatranská ul.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Mgr. Jozef Jenčo
, ZŠ, Komenského ul.
Mgr. Jozef Marťák, ZŠ, Komenského ul.
PaedDr. Žaneta Becherová, ZŠ, Komenského ul.
PaedDr. Anna Kaletová, ZŠ, Komenského ul.
Mgr. Tomáš Poľančík, ZŠ, Za vodou
Mgr. Zuzana Sušková, ZŠ, Za vodou
Bc. Stanislava Pisarčíková, ZŠ, Levočská ul.
PaedDr. Oliver Suchý, ZŠ, Levočská ul.
Margita Reľovská, ZŠ, Podsadek
Mgr. Anna Hriceňáková, ZŠ, Podsadek
Mgr. Jana Vančová, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Mgr. Anetta Repková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Mgr. Katarína Bujňačková, ZŠ s MŠ Chmeľnica

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
Ondrej Kozák
, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča
Dana Ščasná, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča
Nadežda Štefančíková, Súkromná ZUŠ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Pavel Mrug, CVČ

STREDNÉ ŠKOLY
RNDr. Jana Haničáková
, Gymnázium Terézie Vansovej
Mgr. Monika Podhorská, Gymnázium Terézie Vansovej
Mgr. Luciana Solotruková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Mgr. Ján Palša, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Mgr. Táňa Čandová, Spojená škola internátna
Mgr. Ján Senko, Spojená škola internátna
Ing. Mária Tomková, Obchodná akadémia
Ing. Iveta Nováková, Obchodná akadémia
Ing. Eva Bizovská, SOŠ, Jarmočná ul.
Ing. Anna Krejsová, SOŠ, Jarmočná ul.
Ing. Mária Kaslová, SOŠ Technická, Levočská ul.
Mgr. Ctibor Štupák, SOŠ Technická, Levočská ul.

Foto: MŽ

Partneri

Partnerské mestá