Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku. Svojím klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, cez rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva.

Adresa: Levočská 7, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Mgr. Ľubomír Arendáč  
Web:
http://www.slsp.sk 
Telefón:
052/ 7122 600-riad., 052/ 7122601 -613-poradcovia 

Partneri

Partnerské mestá